Η μεγαλύτερη γενοκτονία στην Ιστορία της ανθρωπότητας

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Η μεγαλύτερη γενοκτονία στην Ιστορία της ανθρωπότητας

Βάρβαρος είναι όποιος πιστεύει στη βαρβαρότητα
Claude Levi-Straus

View original post 1,018 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s