Ταφές της Νεολιθικής εποχής στο Διρό

ΕΛΛΑΣ

Ταφή δυο παιδιών σε αγγείο (4.200 π.Χ.).

Το πρόγραμμα «Ανασκαφικό και μελετητικό έργο Διρού» στοχεύει στην αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος της δυτικής Μάνης.

View original post 393 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s