Σχολικών βιβλίων αφηγήσεις 8

Παιδείας Εγκώμιον

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

imageγια τὴν τρίτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ
τῶν μουσουλμανικῶν σχολείων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1939

Επιμέλεια: Ν. Τσούλια

Βιβλίο της δικτατορίας του Μεταξά. Το εξώφυλλο (τίθεται στο τέλος του κειμένου)εντάσσεται, δυστυχώς και αυτό, στην πολιτική προπαγάνδα του καθεστώτος. Υπάρχουν ακόμα κείμενα που αναφέρονται με κολακευτικά στοιχεία για την “4η Αυγούστου”.
Το βιβλίο απευθύνεται στα παιδιά των μουσουλμάνων στη Θράκη, γι’ αυτό και στα τελευταία κεφάλαια υπάρχουν ιστορίες αναφερόμενες σε Έλληνες Μουσουλμάνους με σχετικούς ήρωες.
Σίγουρα το βιβλίο αυτό αποτελεί μια “μαύρη σελίδα” στην ιστορία της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για την απροκάλυπτη και ωμή πολιτική παρέμβαση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Εμείς κρατάμε μόνο το “χρονικό – ιστορικό” μέρος αυτού του βιβλίου…

View original post 1,543 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s