ιδιωτική οδός

Σήμερα που είσαι και που είμαι. Σήμερα που έχει φρένο και γκάζι και απότομη στροφή σήμερα είναι που υπάρχει ένα έμφραγμα στους δρόμους και μια πικρή γεύση στον ουρανίσκο και ένα ιδιωτικό χρέος στον…

Πηγή: ιδιωτική οδός

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s