Γιάννης Ρίτσος//Yannis Ritsos

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ   Πώς έμειναν έτσι χωρίς νόημα μες στο ήσυχο απόγευμα οι ωραίες γραμμές των λόφων, οι φωνές απ’ τ’ αμπέλια, τα δυο λεωφορεία στον απέναντι δρόμο, πίσω απ’ τα ηλιοτρόπια, τα λ…

Πηγή: Γιάννης Ρίτσος//Yannis Ritsos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s