Ενάντια στην λήθη #02 «Η Μάχη της Σκάλας 5 Μαΐου 1944»

Ενάντια στην λήθη #02 «Η Μάχη της Σκάλας 5 Μαΐου 1944» Εισαγωγικό σημείωμα του Shades Η παρούσα έρευνα δημοσιεύτηκε πριν μια εβδομάδα στην σελίδα της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Λήθη, μιας …

Πηγή: Ενάντια στην λήθη #02 «Η Μάχη της Σκάλας 5 Μαΐου 1944»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s