ελένη βακαλό

. . . .  φυτική αγωγή I Τά φυτά έχουν άλλη απ’ τών ανθρώπων τήν αγωγή Ότι δεν κινούνται δεν είναι μοναδικό Ούτε πως δεν αυτοκτονούν Τά φυτά είναι μονίμως επαναστατικά Σκεφτείτε πως τήν ώρα τού φεγγ…

Πηγή: ελένη βακαλό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s