Τα κουρέλια προς το παρόν σωπαίνουν.

Τα κουρέλια προς το παρόν σωπαίνουν.  Ξέρουμε ότι είναι πολλοί και πολλές (κι όχι μόνο στα μέρη μας) που δεν είναι καθόλου έτσι. Το άσχημο είναι ότι το ξέρουν και τα αφεντικά. Και επειδή το ξέρουν …

Πηγή: Τα κουρέλια προς το παρόν σωπαίνουν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s