Γιώργος Θέμελης, Σόδομα και Γόμορρα

John Martin, The Destruction of Sodom and Gomorrah, 1852 (Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne) Πηγή: wikipedia Σόδομα και Γόμορρα καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν…

Πηγή: Γιώργος Θέμελης, Σόδομα και Γόμορρα

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s