Ο Πανάγιος Μπάφος

Ο Πανάγιος Μπάφος by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Όταν η ζωή και η συνείδηση ταυτίζονται ο τρελός αγοράζει την ψυχή ενός παιδιού για πενταροδεκάρες. Όλοι οι περιφρονημένοι και οι απόβλητοι βάζουν στη ζωή φωτι…

Πηγή: Ο Πανάγιος Μπάφος

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s