Απόκριες – μικρό ιστορικό

Απόκριες ονομάζουμε το χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων, του Τριωδίου, που οδηγεί στην Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Οι 3 βδομάδες ονομάζονται Προφωνή, Κρεατινή και της Τυροφάγου. Η πρώτη λέγεται Π…

Πηγή: Απόκριες – μικρό ιστορικό

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s