Ιταλία – Λουίτζι Ντι Μάιο: “Ποιός Ο Λόγος Να Ψηφίζει Κανείς; Να Μας Πουν Ότι Οι Εκλογές Είναι Άχρηστες Και Ότι Τις Κυβερνήσεις Τις Αποφασίζουν Οι Οίκοι Αξιολόγησης”.  …! (Photo)

via Ιταλία – Λουίτζι Ντι Μάιο: “Ποιός Ο Λόγος Να Ψηφίζει Κανείς; Να Μας Πουν Ότι Οι Εκλογές Είναι Άχρηστες Και Ότι Τις Κυβερνήσεις Τις Αποφασίζουν Οι Οίκοι Αξιολόγησης”.  …! (Photo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s