Η δύσκολη διάχυση των άρθρων που αντιπαλεύουν τα Ναρκωτικά

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Η δύσκολη διάχυση των άρθρων που αντιπαλεύουν τα Ναρκωτικά

Δεν υπάρχει χειρότερη απάτη συνειδήσεων από τα “likes”. Γαργαλάμε το Σύστημα όταν επιλέγουμε την φατσούλα “angry” για την οικογένεια που πέταξε έξω από το σπίτι της η δανείστρια Τράπεζα, λόγω κόκκινου δανείου. Η Εξουσία ξεραίνεται στα γέλια και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του Τσε Γκεβάρα που έκανε μόλις μία επαναστατική πράξη.

Αποφεύγουμε να σκεφθούμε ότι η μόνο η φυσική παρουσία στον αγώνα, όταν τα μπράτσα τινάζονται γοργά από την ένταση και τα μάτια βγάζουν φωτιά κοιτώντας κατάματα το άδικο, οι από πάνω κονταίνουν και βρίσκονται σε απόσταση πραγματικής και όχι ψηφιακής γροθιάς.

Παρ’ όλα αυτά, τα “likes” π.χ. στο Facebook, είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην στατιστική και στην διερεύνηση των στερεοτύπων. Το στερεότυπο στην περίπτωση των ναρκωτικών είναι απλοϊκό: «συμβαίνει πάντοτε στους άλλους, στην από ‘κει πλευρά του φράγματος, σε φτωχούς, παιδιά παρατημένα από τους γονείς τους, σε περιβάλλοντα ήδη ψιλοεγκληματικά. Ποτέ…

View original post 592 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s