Καλή χρονιά! — Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

το editorial του Δρόμου της Αριστεράς Ενώ όλοι οι οιωνοί δείχνουν μεγάλες δυσκολίες και περιπέτειες, από την αρχή ακόμα της νέας χρονιάς, η κοινωνία, η χώρα, αλλά και καθένας χωριστά, οφείλουμε να δούμε τον εαυτό μας με διαφορετικό τρόπο. Όχι όπως μέχρι τώρα. Η συναίσθηση του τι συμβαίνει και πού οδηγούμαστε, θα πρέπει να μας […]

via Καλή χρονιά! — Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s