Ναι, τώρα!

Άιναφετς

The Now
(Ελληνικοί υπότιτλοι)

Don’t sacrifice the present for a future that may or may not happen.

Live each day as though the world you dream of is already here.

What a liberation to realize that the “voice in my head” is not who I am.

Who am I then?

The one who sees that.”

Eckhart Tolle

************************

Μη θυσιάζεις το παρόν για ένα μέλλον που μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί.

Ζήσε την κάθε μέρα σαν ο κόσμος που ονειρεύεσαι να είναι ήδη εδώ.

Τι ελευθερία να συνειδητοποιήσω πως “η φωνή μες το κεφάλι μου”
δεν είναι αυτό που είμαι.

Ποιος είμαι τότε;

Αυτός που το βλέπει αυτό.

Έκχαρτ Τόλλε

Είμαι έτοιμος να πω:

Εντάξει, αυτή η ΣΤΙΓΜΗ είναι το μόνο που υπάρχει.

-Έκχαρτ Τόλλε

.

.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s