Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Ασεβής ιός

 

Νεφελοβατούν όσοι διατείνονται πως ο νέος κορονοϊός, όπως άλλωστε και το σύνολο των ασθενειών, δεν μεταδίδεται στους βαθιά θρησκευόμενους κατά την άσκηση των λατρευτικών καθηκόντων τους. Μπορεί η πίστη σε υπέρτερες, μεταφυσικές δυνάμεις να σώζει ενίοτε τους φορείς της από όγκους αμαρτιών, σπανίως όμως αποδεικνύεται αποτελεσματική όσον αφορά την καταπολέμηση των ιώσεων. Αντιθέτως, ο συνωστισμός που παρατηρείται συχνά σε ναούς και τόπους κατάνυξης συμβάλλει τα μάλα στη διάδοση πολυποίκιλων νοσογόνων παραγόντων.

Οι κάθε λογής ιοί εμφορούνται, ως γνωστόν, από άκρως δημοκρατικά αισθήματα, αφού προσβάλλουν τον πληθυσμό ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικής τάξης. Είναι επιπροσθέτως ουδετερόθρησκοι, καταπώς έλεγε άλλοτε ο Νίκος Φίλης, τουτέστιν αρνησίθεοι, μηδενιστές, νιχιλιαστές και ασεβείς. Δεν ορρωδούν δηλαδή προ ουδενός είτε πρόκειται για βουδιστές, ταοϊστές, ινδουιστές, ζαϊνιστές, σιντοϊστές και ισλαμιστές, είτε για ορθόδοξους και ετερόδοξους χριστιανούς.

Σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά είναι και βλάσφημοι από πάνω, εξωμότες και βέβηλοι. Ακούς…

View original post 287 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s