Αξία

Kiki Materi

Ένα τραγούδι μου ,να σου γράψω
Τα εγκεφαλικά σου κυταρα να κάψω
Λευκές σελίδες με ανούσιες ρίμες τυπωμένες
Και όλες οι λέξεις να φαντάζουν κλεμμένες
Να μην βρίσκεις ούτε μία αξία
Βγες, ψαξτην, στον δρόμο,στην κοινωνία

Κική Ματερη

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s