Συμπτώματα κατάθλιψης στα πρώτα 3 χρόνια μετά τον τοκετό

Μαρίνα Μόσχα - Ψυχική και Σεξουαλική Υγεία

  • 1 στις 4 γυναίκες παρουσιάζει αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης στα πρώτα 3 χρόνια μετά τον τοκετό, σύμφωνα με μελέτη.
  • Η έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία τυχόν καταθλιπτικών συμπτωμάτων, με φαρμακευτική αγωγή ή ψυχοθεραπεία, κρίνεται πολύ σημαντική και αναγκαία για την ψυχική υγεία της γυναίκας που έχει γεννήσει.

Οι ερευνητές συνέλεξαν ιατρικό ιστορικό και πληροφορίες γύρω από την εγκυμοσύνη από 4.866 μητέρες στη Ν. Υόρκη ενώ τους ζήτησαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με τα καταθλιπτικά συμπτώματα στους 4, 12, 24 και 36 μήνες μετά τον τοκετό. Η πλειοψηφία των γυναικών (74,7%) εμφάνισε χαμηλά αλλά σταθερά επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στα τέσσερα χρονικά σημεία.

Οι υπόλοιπες γυναίκες ανέφεραν αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης σε τουλάχιστον ένα ερωτηματολόγιο κατά την παρακολούθηση.

  • Το 8,2% παρουσίασε αυτό που οι ερευνητές περιέγραψαν ως «χαμηλά αυξανόμενα» συμπτώματα που ξεκίνησαν χαμηλά αλλά ανέβηκαν με την πάροδο του χρόνου
  • Το 12,6% παρουσίασε συμπτώματα «μεσαίας μείωσης» που αρχικά ήταν μέτρια και μειώθηκαν με την…

View original post 463 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s