ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Passe Partout Reading

Το βιβλίο ‘Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά’ είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα έργα της αμερικανικής λογοτεχνίας∙ ένα πολιτικό μυθιστόρημα αλλά και μια βαθιά μελέτη του ατομικού εκφυλισμού· ένα βιβλίο για τον ηθικό σχετικισμό και την άποψη της διαφθοράς ως ιστορικού κόστους.


View original post 1,418 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s