Παναγία και Χριστός ~ William-Adolphe Bouguereau [16 πίνακες]

the Tempest Ahead

Μία συλλογή 16 έργων του γάλλου ρεαλιστή ζωγράφου William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) η οποία περιλαμβάνει θέματα με την Παναγία και τον Χριστό.

Ο Bouguereau (Μπουγκερώ) σαν πιστός Καθολικός δεν ήταν δυνατόν να μην συμπεριλάβει στο ογκώδες έργο του πίνακες θρησκευτικού περιεχομένου. Έχουν καταμετρηθεί περίπου 65 θρησκευτικά έργα που αποτελούν περίπου το 8% του συνόλου του.

Παρατηρούμε ότι στις πολλαπλές απεικονίσεις των αγγέλων ο Μπουγκερώ επιλέγει σε κάθε πίνακα 1-2 πρόσωπα τα οποία αναπαράγει σε διαφορετικές στάσεις και εκφράσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς αυτήν την ομοιομορφία σαν αποτύπωση της θείας γαλήνης. Στην συγκεκριμένη συλλογή: ο πρώτος πίνακας Song of the Angels (1881), ο πέμπτος The Virgin With Angels (1900) και ο δέκατος τέταρτος Pieta (1876).

01. Song of the Angels (1881) William-Adolphe Bouguereau.jpg

01. Song of the Angels (1881) Τραγούδι των Αγγέλων

02. The Annunciation (1888) William-Adolphe Bouguereau

02. The Annunciation (1888) Ο Ευαγγελισμός

03. Innocence (1893) William-Adolphe Bouguereau.jpg

03. Innocence (1893) Αθωότητα

04. Virgin and Lamb (1903) William-Adolphe Bouguereau

04. Virgin and Lamb (1903) Η Παρθένος και το Αρνίον

05. The Virgin With Angels (1900) William-Adolphe Bouguereau.jpg

05. The Virgin With Angels (1900) Η Παναγία με Αγγέλους

View original post 672 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s