Κάπως – ποίημα της Sonila Resuli – Απόδοση Δημήτρης Σουκουλης

No Sense Words - Λέξεις Φυγόκεντρες

Artwork: ©2021 Dimitris Soukoulis, Analog Collage, Title:”Feeling Just having a vacuum in my head.”

Κάπως

Όταν διαβάζω κάτι
χαμογελάω κάπως.
Όταν ζω πάλι κάπως
ανασαίνω κάπως.
Μετά κάτι γράφω
και κλαίω πάλι κάπως.
Της Ζωής μου δάκρυα,
ανυποκριτων συγκινησεων.


Some

While I read some
I smile some.
While I live some
I breathe some.
Then I write some
and cry some.
Tears of a full
heartfelt touching
Life.

© Copyright 2021 Sonila Resuli – All Rights Reserved – Απόδοση από τα αγγλικά Δημήτρης Σούκουλης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Sonila Resuli γεννήθηκε στην Αλβανία. Σπούδασε Μετάφραση και Διερμηνεία Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας. Από το 1999 διαμένει στην Ιταλία όπου και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Το παρόν ποίημα αποτελεί μέρος της πρώτης ποιητικής της συλλογής σε εξέλιξη.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s