Ακούγοντας – Listening

Άιναφετς

Our everyday life
—not the supreme moment of a second, but everyday life —
is this act of imparting, listening, and understanding.

*******************************

Η καθημερινή μας ζωή
– όχι οι εξαιρετικές στιγμές δευτερολέπτων, αλλά η καθημερινή ζωή-

είναι πράξη επικοινωνίας, ακρόασης και κατανόησης.

.

.

And for most of us, listening is one of the most difficult things to do.
It is a great art, far greater than any other art.
We hardly ever listen because most of us
are so occupied with our own problems,
with our own ideas, opinions
— the everlasting chattering of one’s own inadequacies,
fancies, myths, and ambitions.
One hardly ever pays attention,
not only to what another says but to the birds,
to the sunset, to the reflection on the water.

**************************************

Και για τους περισσότερους από μας,
το να ακούς είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις.
Είναι μεγάλη τέχνη…

View original post 498 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s