Ανικανοποίητο- Discontent

Άιναφετς

“As I was saying if the young have not
that revolutionary discontent, they are already old;
and the old are those who were once discontented,
but have settled back
.

*********************

Όπως έλεγα, αν οι νέοι δεν έχουν
αυτό το επαναστατικό ανικανοποίητο, είναι ήδη γέροι
και γέροι είναι αυτοί που ήταν κάποτε ανικανοποίητοι,
αλλά έκαναν πίσω.

They want security, they want permanency,
either in their jobs or in their souls.
They want certainty in ideas,
in relationship, or in property.


If in you, who are young,
there is a spirit of inquiry which makes you
want the truth of anything,
of any political action whether of the left or of the right,
and if you are not bound by tradition,
then you will be the regenerators of the world,
the creators of a new civilization, a new culture.

But, like the rest of us, like the past generation,
young people…

View original post 484 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s