Σίσυφος ~ Ὁμήρου Ὀδύσσεια, λ, 593-600

the Tempest Ahead

Σίσυφος ελλ-eng 2bb

https://plus.google.com/u/0/collection/UIUeV

“καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ᾿ ἄλγε᾿ ἔχοντα

λᾶαν βαστάζοντα πελώριον ἀμφοτέρῃσιν.

τοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε

λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ λόφον· ἀλλ᾿ ὅτε μέλλοι

ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ᾿ ἀποστρέψασκε κραταιίς·

αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής.

αὐτὰρ ὅ γ᾿ ἂψ ὤσασκε τιταινόμενος, κατὰ δ᾿ ἱδρὼς

ἔρρεεν ἐκ μελέων, κονίη δ᾿ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.”

Ὁμήρου Ὀδύσσεια, λ, 593-600

Κι ἀκόμα εἶδα τὸ Σίσυφοφριχτὰ βασανισμένο·

κοτρώνα αὐτὸς θεόρατη καὶ μὲ τὰ δυὸ βαστοῦσε,

καὶ στυλωμένος ἔσπρωχνε, μὲ πόδια καὶ μὲ χέρια,

τὴν πέτρα ἀπάνω στὸ βουνό· κι ὅτι ἔκανε νὰ φτάση,

καὶ νὰ περάση ἀπτὴν κορφή, τὸν ἔπαιρνε τὸ βάρος

καὶ πρὸς τὸν κάμπο ἀνήλεη κατρακυλοῦσε ἡ πέτρα.

Κι αὐτὸς πάλι ἔσπρωχνε βαριά, καὶ τὸ κορμί του ὁ ἵδρος

περέχυνε, καὶ σκέπαζε τὴν κεφαλή του ἡ σκόνη.

Σίσυφος eng 1

https://plus.google.com/u/0/collection/UIUeV

Sisyphus ~ Homer’s…

View original post 101 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s